Tarihçe

    Sosyal Bilimler Enstitüsü 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak Sosyal Bilimler alanına giren İlahiyat Fakültesi bünyesindeki Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ile İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.09.2009 tarih ve 029413 sayılı izniyle 2009–2010 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarıyılında Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda öğrenci alınmıştır. İlahiyat Fakültesi bünyesindeki Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’na 27.05.2010 tarih ve 17782 sayılı izin ile öğrenci alınmıştır. Yine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İktisat Bölümüne 21.01.2016 tarih ve 3090 sayılı izin ile öğrenci alınmıştır.