Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Tezli Yüksek Lisans Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

YOK

YOK

VAR

YOK

İktisat Anabilim Dalı VAR YOK VAR YOK
Tarih Anabilim Dalı VAR VAR VAR VAR
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı VAR VAR VAR VAR