(1, 2, 3, 4 ve 5) rakamlarıyla başlayan evraklar “mezuniyet sürecine girmiş adaylara,”

(A, B, C, D, E, F ve G) harfleri ile başlayan evraklar “ders dönemindeki öğrencilere,” 

(ı, ıı, ııı,) Romen rakamlarıyla başlayan evraklar ise “yeni kayıt yaptıracak öğrencilere” dönüktür.

DİKKAT: Formlardaki bilgiler bilgisayar ortamında doldurulacaktır. El yazısı ile doldurulan formlar geçersiz sayılacaktır.

 

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
İLK KAYIT ESNASINDA GEREKEN FORMLAR (TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN)
ı) Lisansüstü Programları İçin Başvuru Formu 14.10.2019 .doc
ıı) İlk Defa Kayıt Olacaklar İçin Kesin Kayıt Formu (Yeni Kaydolanlar İçin) 24.05.2018 .doc
ııı) Danışman Tercih Formu (Yeni Kaydolanlar İçin) 24.05.2018 .doc
ıv) Beyanname (Herhangi Bir Enstitüde Tezli Lisansüstü Programına Kayıtlı Olunmadığına Dair) 14.10.2019 .docx
YÜKSEK LİSANS FORMLARI
1) Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu (Tez Savunma Öncesi Evrakı) 04.07.2019 .docx
2) Tez Savunma Sınavı İlan Formu (Danışman Tarafından Asılacak) 24.05.2018 .doc
3) Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı 04.07.2019 .docx
4) Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Formu 04.07.2019 .docx
5) Tezin Enstitüye Teslim Sürecinde İzlenmesi Gereken Aşamalar (Bilgi Amaçlıdır) 28.05.2018 .doc
DOKTORA FORMLARI
1) Doktora Seminer Sunumu Başvuru Formu 25.10.2019 .docx
2) Doktora Seminer Sonuç Tutanağı 25.10.2019 .docx
3) Seminer Duyuru Formu 14.10.2019 .doc
4) Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu 15.10.2019 .docx
5) Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı 15.10.2019 .docx
6) Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Soru-Cevap Formu Örnekleri 24.10.2019 .doc
7) Tez İzleme Komitesi Teşkili Formu 15.10.2019 .docx
8) Doktora Tez Önerisi Formu 15.10.2019 .doc
9) Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı 15.10.2019 .doc
10) Doktora Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu 15.10.2019 .docx
11) Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı 15.10.2019 .docx
12) Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Formu 15.10.2019 .docx
TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA GENEL MAKSAT FORMLARI
A) Kayıt Dondurma Dilekçesi (Ders Aşamasındakiler İçin) 14.10.2019 .doc
B) Tez Önerisi Formu (Ders Aşamasındakiler İçin) 24.05.2018 .doc
C) Danışman Değişikliği Talep Formu (Ders Aşamasındakiler İçin) 24.05.2018 .doc
D)Tez Başlık-Konu Değişikliği Talep Formu (Ders Aşamasındakiler İçin) 24.05.2018 .doc
E) Yatay Geçiş Formu (Ders Aşamasındakiler İçin) 24.05.2018 .doc
F) Genel Maksat Dilekçesi (Ders Aşamasındakiler İçin) 24.05.2018 .doc
G) İlişik Kesme Formu 02.12.2019 .docx
H) Yüksek Lisans Seminer Değerlendirme Formu (Ders Aşamasındakiler İçin) 25.10.2019 .doc