TEZ HAZIRLAMA REHBERİ İÇİN BELGELER 

Aşağıda bulunan EK 1. DIŞ KAPAK, EK 2. İÇ KAPAK, EK 3. TAAHHÜTNAME (Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası), EK 4. KABUL VE ONAY SAYFASI başlıklı ekler MATBU olup, tez yazım aşamasındaki bütün öğrenciler tarafından bu sayfadan indirilerek kullanılacak ve bu eklerde herhangi bir sayfa numarası kullanılmayacaktır. Bu sayfadaki diğer ekler ise bilgilendirme amaçlı olup öğrencilere rehberlik etmeye yöneliktir.

Dikkat: Formdaki bilgiler bilgisayar ortamında doldurulacaktır. El yazısı ile doldurulan formlar geçersiz sayılacaktır.

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE SEMİNER YAZIM YÖNERGESİ (ÖRNEK TEZ FORMATINDA) 01.08.2018 .pdf
ÖRNEK SEMİNER FORMATI 24.05.2018 .pdf
RENKLİ KAPAK (ENSTİTÜDEN TEMİN EDİLECEKTİR) 01.08.2018 .png
EK 1. DIŞ KAPAK 01.08.2018 .doc
EK 2. İÇ KAPAK 02.06.2016 .doc
EK 3. TAAHHÜTNAME (Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası) 02.06.2016 .doc
EK 4. KABUL VE ONAY SAYFASI 02.06.2016 .doc
EK 5. ÖZET 02.06.2016 .doc
EK 6. ABSTRACT (İNGİLİZCE ÖZET) 02.06.2016 .doc
EK 7. ÖNSÖZ 02.06.2016 .doc
EK 8. İÇİNDEKİLER 28.09.2016 .doc
EK 9. KISALTMALAR 28.09.2016 .doc